Εκπαιδευτικοί

Παπαστεργιάδου Ευδοξία :  1ο Τμήμα υποχρεωτικό Πρωινό.

Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.

Πανταζή Μαρία -Ελένη :1ο Τμήμα – υποχρεωτικό πρωινό.

Εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας.