Ο Φλεβάρης

Ο μύθος του Φλεβάρη

“Μια μέρα τα τρία αδέλφια ο Γενάρης, ο Φλεβάρης και ο Μάρτης τρύγησαν τ΄ αμπέλια τους για να φτιάξουν κρασί. Όμως επειδή η παραγωγή ήταν μικρή, αποφάσισαν να ενώσουν το κρασί τους σε ένα βαρέλι και να το χρησιμοποιούν όλοι εξίσου. Επειδή στον Φλεβάρη άρεσε πολύ να πίνει, άνοιξε μια τρύπα στο βαρέλι, για να μπορεί να πίνει κρυφά από τα αδέλφια του. Όμως δεν μπόρεσε να ελέγξει τον εαυτό του, ήπιε όλο το κρασί που υπήρχε στο βαρέλι και μέθυσε. Τα αδέλφια του θύμωσαν πολύ με τον Φλεβάρη και του πήραν από μια μέρα. Έτσι έμεινε κουτσός με 28 ημέρες. Κι από τότε τον λένε Κουτσοφλέβαρο και Μεθυσμένο.”

1 2 3 4 5170682142927117068214292941706821429321