Δημιουργώ και καινοτομώ

Εργαστήρια Καλλιέργειας δεξιοτήτων

2η θεματική/Δημιουργώ και καινοτομώ-Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία:  «STEAM και η ΓΗ γυρζει…»

1ο και 2ο Εργαστήρι !!


Μετάβαση στο sway.office.com.

3o – 4ο  Εργαστήρι !!


Μετάβαση στο sway.office.com.

5o – 6o  Εργαστήρι !! – Αξιολόγηση 


Μετάβαση στο sway.office.com.