Γονείς

 

Πληροφοριακό υλικό για τους γονείς
Σας προτείνουμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να ενημερωθείτε για τα ακόλουθα θέματα που πιθανόν να σας ενδιαφέρουν σε σχέση με την ανάπτυξη του παιδιού σας και τη φοίτησή του στο νηπιαγωγείο.

 

Οδηγός Γονέα
Διαβάστε τον οδηγό γονέα για το νηπιαγωγείο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο
Διαβάστε το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο

Νομοθετικό Πλαίσιο
Πρόσβαση σε νομοθεσία σχετική με το Νηπιαγωγείο