Προγράμματα eTwinning

Το Νηπιαγωγείο μας δραστηριοποιείται στο Etwinning από το 2017.

Σχολικό έτος 2016-2017
*Little Volunteers

Σχολικό έτος 2017-2018
*Τέχνη – Τέχνη είσαι εδώ;
*Where is the Love?
*Travel with flags
*We celebrate easter

Σχολικό έτος 2018-2019
*I read with mom and dad together
*AMOS – a Museum at our school
*Hand in Hand for values
*Kite Festival
*Creativity in the classroom
*Christmas again
*Christmas time:Best wishes and new year’s resolutions from all over the world
*Children from the world

Σχολικό έτος 2019-2020
*STEM is… on fire
*From the mythical Icarus to Apollo 11 with Stem

Τα σχόλια είναι κλειστά.