Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας 2023-2024Λήψη αρχείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας 2022-2023Λήψη αρχείου

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας σχολικής μονάδας 2021-2022Λήψη αρχείου