Ανακοίνωση – Αγιασμός

Αγιασμός

Ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2022-2023 θα πραγματοποιηθεί την

Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022 στις 9:30 π.μ.

Καλή Σχολική Χρονιά!