Ανακοίνωση Εγγραφών

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος  2022 – 2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 Μαρτίου έως 20 Μαρτίου 2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Εγγράφονται:

         Νήπια: Όσα παιδιά γεννήθηκαν το    2017  (Πρώτη εγγραφή)

        Προνήπια: Όσα παιδιά γεννήθηκαν το   2018

                       Ωράριο επικοινωνίας από 12:00 -13:00 π.μ

Για την ασφαλή και έγκαιρη διεκπεραίωση των εγγραφών παρακαλώ επικοινωνήστε πρώτα τηλεφωνικά στο 24320 23237