Φωτιά – eTwinning Tales of Natural Disasters.

Β2

Τμήμα 2 Πρωινό – Τμήμα 1 Ολοήμερο

Το τρίτο φυσικό φαινόμενο με το οποίο ασχοληθήκαμε στα πλαίσια του 4ευρωπαικού προγράμματος ήταν η Φωτιά. Τα παιδιά γνώρισαν το μύθο του Προμηθέα και στη συνέχεια οι μικροί μας επιστήμονες αναζήτησαν την επιστημονική αλήθεια μέσα από πειραματισμούς όπου ανακάλυψαν πως δημιουργείτε η φωτιά, πώς δυναμώνει και πώς σβήνει αλλά και  τα μέτρα προστασίας που μπορούμε να λάβουμε σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς.

Ο μύθος του Προμηθέα. Τμήμα 1 Ολοήμερο.

Μύθος του Προμηθέα Τμήμα 2 Πρωινό.

Πειράματα για τη φωτιά. Τμήμα 2 Πρωινό.

Πειράματα για τη φωτιά. Τμήμα 1 Ολοήμερο.

 

Ψηφιακά Παιχνίδια.

https://learningapps.org/display?v=p28hirhbk24

https://learningapps.org/display?v=p7jpnbimk24

https://wordwall.net/embed/02d865813d47474d9202244bbac024f0?themeId=43&templateId=8&fontStackId=0