Πρόγραμμα ETwinning Tales of Natural Disaster

Τμήμα 2 Πρωινό – Τμήμα 1 Ολοήμερο.

Με τη χρήση του Mentimeter τα παιδιά που συμμετέχουν στο πρόγραμμα γνωρίζονται.  Γράφουν τα ονόματά τους στο συνεργατικό ψηφιακό εργαλείο και δημιουργούν όλοι μαζί μια αφίσα με τα ονόματά τους.

Mentimeter  

20231017 114649 20231017 115636