Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ETwinning Tales of Natural Disasters

InCollage 20230916 203316971 1

Τμήμα 2 Πρωινό – Τμήμα 1 Ολοήμερο

Το πρόγραμμα αφορά στην εκπαίδευση των παιδιών του Νηπιαγωγείου στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, το σεισμό, τα ηφαίστεια, τις φωτιές-πυρκαγιές και τις πλημμύρες-κατακλυσμούς.  Συγκεκριμένα αποσκοπεί στη γνωριμία αυτών μέσω των μύθων, των πειραμάτων και των ΤΠΕ στοχεύοντας στην υιοθέτηση ενός νέου προφίλ ενεργού πολίτη που γνωρίζει και ξέρει να αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές. Οι μύθοι δεν είναι απλά παραμυθάκια  αλλά έχουν έναν πυρήνα αληθινών γεγονότων, που είναι και η γενεσιουργός αιτία τους, γύρω από τον οποίο, με το πέρασμα του χρόνου, προστέθηκε ένα μυθικό κέλυφος, όπως συμβολισμοί, δεισιδαιμονίες, παρανοήσεις. Μύθοι για τους σεισμούς και τις εκρήξεις των ηφαιστείων δημιουργήθηκαν σχεδόν σε όλους τους πολιτισμούς αντικατοπτρίζοντας τις αντιλήψεις των λαών για τα φυσικά αυτά φαινόμενα που ακόμα και σήμερα προκαλούν φόβο, δέος και ανασφάλεια.

Μέσω του προγράμματος προωθούνται κυρίως οι δεξιότητες μάθησης (4Cs), ενώ παράλληλα ενεργοποιούνται οι δεξιότητες ζωής και οι δεξιότητες του νου. Η επίτευξη πραγματοποιείται μέσα από μια σειρά πειραμάτων σχετικά με τα φυσικά φαινόμενα, σε συνδυασμό με τη χρήση και αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων. 

Ταυτόχρονα μέσα από το πρόγραμμα προωθείται κι 13ος (δράση για το κλίμα) από τους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Οι φυσικές καταστροφές επηρεάζουν κάθε χώρα σε κάθε ήπειρο. Διαταράσσουν τις εθνικές οικονομίες και επηρεάζουν τις ζωές ενώ έχουν σημαντικές επιπτώσεις στους ανθρώπους, τις κοινότητες και τις χώρες του σήμερα αλλά ακόμα περισσότερο του αύριο. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο δε γνωρίζει σύνορα. Η εκπαίδευση μπορεί και πρέπει να συμβάλει πολύ προς αυτή την κατεύθυνση. 

Welcome to the project- Promotion Video