Ταπερίστας 2023- Ολοήμερο Τμήμα

ταπ

Η Δράση “Ταπερίστας 2023” εντάσσεται στο  Σχολικό Δίκτυο Δράσης που διοργάνωσε το ΚΠΕ Αρναίας,  σε  συνεργασία με τις Διευθύνσεις  διά των Υπευθύνων Σ.Δ. ή Π.Ε. και απευθύνθηκε σε μαθητές και εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλων των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.  Οι δραστηριότητες, ατομικές ή ομαδικές ήταν βιωματικές με στόχο  τη διάδραση μεταξύ των μελών της ομάδας αλλά επίσης, πολύ σημαντικό, τη διάδραση και την ανατροφοδότηση μεταξύ των  μελών ομάδων διαφορετικών σχολείων.

Στόχος του συγκεκριμένου Σχολικού Δικτύου Δράσης  ήταν η  μείωση της κατανάλωσης συσκευασιών μιας χρήσης (ανακυκλώσιμων ή μη) και κατ’ επέκταση η μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και  η υιοθέτηση υγιεινής διατροφής και επεδίωκε την ευαισθητοποίηση των μαθητών σχετικά με την οικονομία στους πόρους και στα αγαθά, την ανάπτυξη υπεύθυνης περιβαλλοντικά συμπεριφοράς των μαθητών σε σχέση με την
ποσότητα τροφής που προμηθεύονται, την προτίμηση των τοπικών προϊόντων, λόγω του μικρότερου ενεργειακού αποτυπώματος ,αλλά και λόγω της ενίσχυσης των τοπικών παραγωγών αλλά και την αφύπνιση του πνεύματος ενεργού πολίτη σε μικρές, καθημερινές πράξεις οι οποίες έχουν μεγάλο περιβαλλοντικό αντίκρισμα όταν έχουν μαζικό χαρακτήρα.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρουσιάζονται ενδεικτικά ορισμένες δραστηριότητες του προγράμματος.

ΤΑΠΕΡΙΣΤΑΣ 2023- 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ