ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ αριθμ. πρωτ.   Φ.6/31859/Δ1 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ,  οι εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία της χώρας για το σχολικό έτος 2023-2024, παρατείνονται μέχρι και τη Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023.