Είμαστε οι …

… μαθητές του πρώτου τμήματος του 1ου νηπιαγωγείου γαργαλιάνων!

δείτε μας εδώ https://youtu.be/gHDOClAEnXI