Ο κόσμος των συναισθημάτων!

Γνωρίσαμε τα βασικά συναισθήματα και καταρτίσαμε έναν εννοιολογικό χάρτη. Παραλληλίσαμε τα καιρικά φαινόμενα και τις εναλλαγές τους με τα βασικά συναισθήματα. Είδαμε πίνακες ζωγραφικής και τοποθετήσαμε φατσούλες που αποτυπώνουν το πλήθος των διαφορετικών συναισθημάτων που προκαλεί ένα ερέθισμα. Διαχωρίσαμε σε έναν πίνακα τα θετικά και αρνητικά συναισθήματα και ζωγραφίσαμε, χωρισμένοι σε ομάδες, την καρδιά της αγάπης, το λιβάδι της χαράς και τη σούπα των φόβων. Παρουσιάσαμε τα έργα μας στην ολομέλεια. Είπαμε το όνομά μας προσαρμόζοντας τη φωνή και την κίνηση του σώματος μας ανάλογα με το συναίσθημα που θέλαμε να εκφράσουμε. Τέλος, παίξαμε ένα μουσικοκινητικό παιχνίδι σχετικό με τη θεματική μας προσέγγιση.

IMG 1f7791de1362df02f647aaf099262c05 V

IMG e2acdfd163fe7f5d461ed328ab1897d3 V

IMG a1aa5e3a725b0548f8574f44c2b1de31 V

IMG 40706face05293972f411354350fe2e0 V

IMG 4244be37341b96c5c770e5b42a17f99e V

IMG 20240127 091635

IMG 20240127 091545

IMG 20240127 091353

IMG 20240127 091147

IMG 20240127 091010