Βύθιση- πλεύση/ Διαλύματα

Ασχοληθήκαμε με τη βύθιση- πλεύση υλικών και με τα διαλύματα. Ακολουθήσαμε τη διερευνητική μέθοδο για την επίλυση προβλήματος. Πειραματιστήκαμε και καταγράψαμε τα ευρήματά μας σε πίνακα που απαρτιζόταν από τρεις στήλες. Στην πρώτη απεικονίζονταν οι εικόνες των υπό διερεύνηση υλικών, στη δεύτερη διατυπώσαμε τις υποθέσεις μας και στη τρίτη αποτυπώσαμε τα συμπεράσματά μας. Παίξαμε ένα ψηφιακό παιχνίδι και κλείσαμε χορεύοντας, ρυθμίζοντας το σώμα μας ανάλογα με τις οδηγίες που μας δίνονταν.

Βύθιση- πλεύση

IMG 20240119 192636

IMG 20240119 193145

IMG 20240119 193223

IMG 914d4f5c94e2a0c14bde4234c6449646 V

IMG 20240119 193059

IMG 20240128 101924

IMG 20240119 193440

ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ

IMG 20240119 192506

IMG 20240222 085837

IMG 20240222 085934

IMG 20240222 090158

IMG 20240222 090210

IMG 20240119 192211