Δράση <>!

Το νηπιαγωγείο μας σε συνεργασία με τα άλλα δύο συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, το 2ο και το 9ο, συμμετείχε στη Δράση της Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας <<Φαγητό για όλους>>. Η αφόρμηση δόθηκε ύστερα από την υλοποίηση του εργαστηρίου δεξιοτήτων <<Καραβάνια χωρίς σύνορα. Αναζητώντας την πατρίδα της καρδιάς μας>>. Η συμβολή των γονέων ήταν καταλυτική και η συλλογή τροφίμων μεταφέρθηκε στο χώρο του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Φλώρινας. Ήταν μια άμεση πράξη αλληλεγγύης, αγάπης και στήριξης των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων του τόπου μας.

IMG 20231215 150232