ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021)

Οι εγγραφές για το σχολικό έτος 2020-2021 ξεκινούν την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΜΑΪΟΥ 2020 και διαρκούν έως και το ΣΑΒΒΑΤΟ 30 ΜΑΪΟΥ 2020.

Στο Νηπιαγωγείο εγγράφονται μαθητές που έχουν γεννηθεί το 2015 και το 2016.

Ώρες τηλεφωνικής επικοινωνίας: 10:00 π.μ. -12:00 μ.μ.

Τηλέφωνο 1ου Νηπιαγωγείου Φλώρινας: 2385023121

Kινητό: 6972906012

e-mail: mail@1nip-florin-flo.sch.gr

Οι Αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, από το σχολικό έτος 2020-2021 και εφεξής, θα γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής στο https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

• Θα υποβάλετε την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής του παιδιού σας, για το Νηπιαγωγείο στο οποίο ανήκετε, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας σας, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου όπως φαίνονται στο χάρτη της περιοχής.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Για την εγγραφή του παιδιού σας θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

1. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής 

( https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου (1ο Νηπιαγωγείο Φλώρινας) όπου και ανήκετε σύμφωνα με τη διεύθυνση της κατοικίας σας.

2. Χρήση κωδικών: κατά την είσοδό σας στην εφαρμογή (gov.gr) απαιτούνται οι κωδικοί-διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών

Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: κατά την είσοδό σας στο σύστημα, συμπληρώνετε τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεστε για την πορεία της αίτησής σας.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΔΙΑΔΟΧΙΚΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:

α) τα στοιχεία του παιδιού σας για το οποίο ζητάτε την εγγραφή:

i. Το σύστημα διαλειτουργεί (συνδέεται) με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και σας παρέχει λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή σας μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα.

ii. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και επιλέγετε το παιδί για το οποίο επιθυμείτε να υποβάλλετε αίτηση.

iii. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμείτε να εγγράψετε, έχετε τη δυνατότητα να εισάγετε μόνος/η σας τα στοιχεία του παιδιού σας και να τεκμηριώσετε τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας σας, την οποία τεκμηριώνετε αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ), μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας σας.

γ) τα στοιχεία των συνοδών του παιδιού κατά την προσέλευση και αποχώρησή του από το νηπιαγωγείο

δ) εάν επιθυμείτε τη φοίτηση του παιδιού στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

ε) πριν την τελική υποβολή της αίτησης, δηλώνετε: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Τέλος, πριν την οριστική υποβολή της αίτησης ενημερώνεστε από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα Παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσετε στο Νηπιαγωγείο:

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ:

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από Παιδίατρο

2. Βιβλιάριο Εμβολίων, του παιδιού ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

και,

εφόσον υπάρχει, Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια Δημόσια Υπηρεσία σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ:

1. Θα λαμβάνετε ενημερώσεις για την πορεία της αίτησής σας στο κινητό τηλέφωνο/e–mail που έχετε δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής σας.

2. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η Αίτησή σας θα επιστρέφεται, προκειμένου να πραγματοποιήσετε τις διορθώσεις.

3. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΕ ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΘΕΙΣΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Σε περίπτωση που αδυνατείτε να κάνετε χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτησής σας μπορεί να γίνει με τη φυσική σας παρουσία στο Νηπιαγωγείο, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού, τηρώντας τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Ε.Ο.Δ.Υ. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες / γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

α. Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (8:15 π.μ.– 16:00 μ.μ.)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:

1. Μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς/κηδεμόνες, προσκομίζοντας σχετική Βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι. Δικαίωμα εγγραφής δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα/κηδεμόνα και κάρτα ανεργίας από τον άλλο. Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους.

2. Μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως:

Ι) Πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς/κηδεμόνες με χρόνιες παθήσεις /ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης / φυλακισμένοι.

ΙΙ) Πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ.

β. Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

• Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

• Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

• Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00 π.μ.

ΠΡΟΩΡΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ

Πατώντας παρακάτω μπορείτε να βρείτε: Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες για την Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο: https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/eggraphe-se-skholeio/eggraphe-se-nepiagogeio