Ο ΙΟΣ, Ο ΙΟΣ….Ο ΚΟΡΟΝΟΪΟΣ

Διαβάστε το ποίημα και προσπαθήστε να το πείτε με ρυθμό. Προτείνουμε να το απαγγείλετε μαζί με τα παιδιά ρυθμικά, χτυπώντας: 1.παλαμάκια, 2.παλαμάκια-δαχτυλάκια.