ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΜΑΣΚΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ

 

Σας υπενθυμίζουμε ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο στους εσωτερικούς χώρους του νηπιαγωγείου όσο και στους εξωτερικούς του χώρους ( προαύλιο ) από γονείς, εκπ/κούς, λοιπό προσωπικό, όπως περιγράφεται στο ΦΕΚ4187/10-9-2021, ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄,άρθρο 2 : «Υποχρεωτική χρήση μάσκας», που ήδη σας έχουμε κοινοποιήσει:

Άρθρο 2
Υποχρεωτική χρήση μάσκας
1. Η χρήση προστατευτικής μάσκας (απλής χειρουργικής ή υφασμάτινης με κατάλληλες προδιαγραφές) είναι υποχρεωτική για τους/τις μαθητές/τριες σε όλες τις
τάξεις, τους εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό,
καθώς και για τους επισκέπτες των σχολικών μονάδων.
Ειδικά για τους/τις μαθητές/τριες ηλικίας τεσσάρων (4)
ετών και άνω δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση
και εξοικείωση με την ενδεδειγμένη χρήση της προστατευτικής μάσκας. Η χρήση της προστατευτικής μάσκας
είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) στους εσωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
β) στους εξωτερικούς χώρους των σχολικών μονάδων,
γ) στα μέσα μεταφοράς μαθητών,
Δεν είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια του φαγητού και κατά τη διάρκεια της γυμναστικής/
άθλησης. Επειδή δεν θα γίνεται χρήση μάσκας όταν τα
παιδιά τρώνε ή πίνουν, κατά το μάθημα της γυμναστικής
ή όταν τα παιδιά έχουν έντονη σωματική άσκηση, στις
περιπτώσεις αυτές πρέπει να τηρούνται οι απαραίτητες
αποστάσεις. Η οδηγία αυτή αφορά σε όλες τις περιοχές
της Επικράτειας, ανεξάρτητα από την επιδημιολογική
κατάσταση.

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ, ΟΠΩΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΝΗΠ/ΓΕΙΟΥ ΝΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΑΣΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟ.

Αφήστε μια απάντηση