Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο!!!

Αγγλικά στο Νηπιαγωγείο: Ξεκίνησε η επιμόρφωση για την πιλοτική εφαρμογή -  Εργασιακά Νέα

Για  δεύτερη χρονιά  φέτος η γλώσσα των Αγγλικών  διδάσκεται επίσημα στο πρόγραμμα των νηπιαγωγείων με δύο ώρες την εβδομάδα.

Σκοπός του προγράμματος των Αγγλικών στα νηπιαγωγεία είναι μία πρώτη εξοικείωση με ένα βασικό λεξιλόγιο και βασικές δομές τις αγγλικής γλώσσας.

Εξυπακούεται ότι ο τρόπος προσέγγισης για τα παιδιά αυτής της ηλικίας είναι απολύτως παιγνιώδης.

Μέσα από δραστηριότητες επικοινωνιακού χαρακτήρα, παιχνίδια, τραγουδάκια, στιχάκια, ζωγραφική, κλπ.

Σκοπός μας είναι τα παιδιά να έχουν μία ευχάριστη πρώτη επαφή και μία θετική προδιάθεση για την αγγλική γλώσσα

που θα τα ακολουθεί και στα επόμενα χρόνια.

Φέτος στο νηπιαγωγείο μας τα αγγλικά διδάσκονται στο νηπιαγωγείο μας από την φανταστική κυρία Μαρία.