Μαθαίνω τους αριθμούς με αυτοκινητάκια…

Προσπαθήσαμε να μάθουμε πώς γράφονται οι αριθμοί με αυτοκινητάκια…στην όμορφη αυλή μας.

10 89 7

7 83

 

 

Ας διασκεδάσουμε μαθαίνοντας τους αριθμούς και με τα παρακάτω βίντεο.