Εκλογές στην τάξη μας.

Το Δικαίωμα του » Εκλέγειν»

«Η διαμόρφωση του δημοκρατικού πολίτη στο νηπιαγωγείο
έχει ως απαραίτητη αφετηρία το δημοκρατικό παιδαγωγικό
κλίμα και μπορεί να χρησιμοποιεί ποικίλες δραστηριότητες
για τη μύηση του παιδιού σε βασικές αξίες και πρακτικές
της δημοκρατίας. Μια ιδιαίτερα βιωματική δραστηριότητα
προς αυτή την κατεύθυνση είναι η διεξαγωγή εκλογών στο
νηπιαγωγείο….» .

Αποφασίσαμε λοιπόν αφού είμαστε μια τάξη δημοκρατική   να εκλέξουμε το δικό μας αρχηγό… Εξηγούμε τα παιδιά τη διαδικασία των εκλογών και η κάλπη στήνεται… Οι υποψήφιοι αρχηγοί καλούνται να βγάλουν προεκλογικό λόγο και να πείσουν τα παιδιά για την εκλογή τους.

Αφού κάναμε τις ταυτότητες και το ψηφοδέλτιο  ήρθε η ώρα να στηθούμε στην κάλπη να ψηφίσουμε…

11 812 7

 

17 12

9 68 6

16 315 3

10 6.jpg

13 112 6

16 411 9

 

13 215 4