Κανόνες στο νηπιαγωγείο μας.

Ανάμεσα στις ρουτίνες μας, πολύ σημαντική θέση κατέχουν οι κανόνες που θα βάλουμε και αν μπουν από την αρχή και μετά από συζήτηση με τα παιδιά, είναι σίγουρο ότι θα μας διευκολύνουν και θα κάνουν το έργο μας πιο εύκολο και τα παιδιά θα τους υιοθετήσουν με ευχαρίστηση.

Αφού συζητήσαμε για τους κανόνες της τάξης, παρακολουθήσαμε την ιστορία του μικρού λύκου για κανόνες και καλή συμπεριφορά και ακούσαμε σχετικά τραγουδάκια.