ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ/ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ 2020-2021

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Για το σχολικό έτος 2020-2021 εγγράφονται μαθητές γεννημένοι το 2015 και το 2016. Η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.
Οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά και θα πραγματοποιηθούν από 15 έως 30 Μαΐου 2020. Εγγραφές μετά την 30η Μαΐου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς στη διεύθυνση 

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων σας παραθέτουμε στο επόμενο αρχείο όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να καταχωρηθεί σωστά η εγγραφή του παιδιού

Οδηγίες Χρήσης Εφαρμογής για Κηδεμόνες V2 (1)

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Υποχρεωτικό Πρωινό Πρόγραμμα 08.15 – 13.00

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής:

  1. Τυπωμένη την αίτηση από την ηλεκτρονική πλατφόρμα
  2. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  3. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή)
  4. Λογαριασμός ΔΕΚΟή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου.
  5. Βεβαίωση εργασίας ή κάρτα ανεργίας ή πρόσφατη βεβαίωση του ασφαλιστικού σας φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους, εφόσον επιθυμείτε το ολοήμερο πρόγραμμα.
  6. Για την εγγραφή αλλοδαπώνμαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο.

 

Για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν όλοι οι ενδιαφερόμενοι γονείς χωρίς να υπάρξει συνωστισμός, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσουν τηλεφωνικώς με το νηπιαγωγείο για να οριστεί η ακριβής ημέρα και ώρα που θα προσέλθουν, με τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την ολοκλήρωση της εγγραφής.

Τηλέφωνο επικοινωνίας 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης: 2410941146

Ώρες επικοινωνίας: 8.30-11.00μ.μ

email : mail@1nip-falan.lar.sch.gr

Προισταμένη 1ου Νηπιαγωγείου Φαλάνης: Ουγιάρου Χριστίνα