Δημοσιευμένο στην κατηγορία Συντονισμός ματιού-χεριού

Χρωματίζω μέσα στο πλαίσιο

Κάποια παιδιά δυσκολεύονται να χρωματίσουν μέσα στο πλαίσιο. Ένας τρόπος για να τα βοηθήσουμε είναι να τους βάλουμε ένα «εμπόδιο» ώστε να τα περιορίσουμε. Μπορούμε να κόψουμε ένα ρολό από χαρτί υγείας σε ροδέλες να τις κολλήσουμε σε ένα χαρτόνι και τα παιδιά να χρωματίσουν μέσα στο κύκλο. Με αυτό τον τρόπο το ρολό δεν επιτρέπει στο παιδί να βγει έξω και το βοηθάει να χρωματίζει μόνο μέσα στον κύκλο.

2014-11-04 09.40.40