Σύλλογος Διδασκόντων

Προϊσταμένη :  Γεωργία Χαριτάκη

Εκπαιδευτικοί: Ασημίνα Πετροπούλου, Μαρία Τσιαγγάλη , Φαίδρα Νταλαγεώργου, Ελευθερία Χριστουλάκη