ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS.pdf

Αναλυτικά οπτικοποιημένες οδηγίες για γονείς και κηδεμόνες για την πλατφόρμα edupass.gov.

Πατήστε πάνω στον σύνδεσμο:

ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ EDUPASS