Ενδοσχολικές επιμορφώσεις

Η ενδοσχολική επιμόρφωση θεωρείται ως η κυριότερη και αποτελεσματικότερη διαδικασία μέσω της οποίας η επαγγελματική κοινότητα του σχολείου συμβάλλει στη διαρκή επαγγελματική μάθηση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Ως μορφή επιμόρφωσης η ενδοσχολική, έχει το πλεονέκτημα ότι συντελείται μέσα σε αυθεντικές καταστάσεις τάξης και σχολείου, που σημαίνει ότι ισχυροποιεί τις αμοιβαίες σχέσεις της σχολικής πράξης με τη σύγχρονη ψυχοπαιδαγωγική θεώρηση, σύνδεση η οποία αποτελεί σταθερό αίτημα των εκπαιδευτικών, οι οποίοι απαιτούν οι θεωρίες να έχουν σαφείς και εμφανείς προεκτάσεις στις εκπαιδευτικές πρακτικές της τάξης και της σχολικής μονάδας.
Στα πλαίσια των ενδοσχολικών επιμορφώσεων οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου μας Κυριακή Τσέλιου, Κατερίνα Μπραουδάκη, Εμμανουέλα Παπαφραγκάκη, Ελευθερία Τζιρή, Ρούλα Βασιλείου, Άννα Αλμυράκη και Δήμητρα Απιδοπούλου πραγματοποίησαν εισηγήσεις με θεματικούς άξονες που πρόκυψαν απο τα ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών
Οι άξονες στους οποίους βασίστηκαν οι επιμορφώσεις ήταν οι εξής :
Πρώτες Βοήθειες στο Σχολείο, ΔΕΠ-Υ και άλλες Διαταραχές, Ειδική Αγωγή, Θεατρικό παιχνίδι και Θέατρο στο Σχολείο, Η σημασία του λεξιλογίου στην προσχολική ηλικία καθώς και η Χρήση προγραμματιζόμενων παιχνιδιών στην προσχολική εκπαίδευση : Η περίπτωση του Bee-bot 
Η ανταλλαγή απόψεων, γνώσεων, επιστημονικών θέσεων και πεποιθήσεων από τις συναδέλφους του 1ου Νηπιαγωγείου, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μέσα από τις δημιουργικές συναντήσεις αποκομίσαμε όλες πολλαπλά οφέλη.
433738714 1544943072904690 2028574144901768090 n434055439 1544942989571365 6332382036543959906 n433782524 1544943039571360 521883385591151311 n433660380 1544943119571352 3064420509557203356 nεπιμόρφωση 1επιμορφωση 2