Σχέδια Δράσης

Τα σχέδια δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2023-2024:

1ο Σχέδιο Δράσης: Οι μικροί αναγνώστες: Εκπαιδευτικές δράσεις για την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στα παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Στόχος Βελτίωσης:

Οι λόγοι  για τους οποίους επιθυμούμε  να  υλοποίησουμε το συγκεκριμένο   Σχεδίο Δράσης είναι  η  αναβάθμιση της λειτουργίας της δανειστικής βιβλιοθήκης, ο εκσυγχρονισμός της αλλά και η ισχυρότερη διασύνδεσή της με τη διδακτική και εκπαιδευτική πρακτική, η ανάγκη διαμόρφωσης μιας αναγνωστικής κουλτούρας καθώς και την ανάγκη της βαθύτερης καλλιέργειας της
φιλαναγνωσίας και φιλομάθειας εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΜΑΡΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
2ο Σχέδιο Δράσης:Το φύλο στο Νηπιαγωγείο: ευαισθητοποίηση και επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Εκπαίδευσης, σε θέματα ισότητας των φύλων και έμφυλων διακρίσεων.

Στόχος Βελτίωσης:Οι λόγοι που οδήγησαν στην επιλογή παρακολούθησης και συμμετοχής, στη συγκεκριμένη επιμορφωτική δράση, είναι η αναγκαιότητα κατανόησης της σημασίας του φύλου, της ταυτότητας και των ρόλων που αναπτύσσουν τα φύλα, καθώς και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού της προσχολικής εκπαίδευσης, μέσω της απόκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν στην προώθηση της ισότητας των φύλων, στην ένταξη της διάστασης του φύλου στις παιδαγωγικές πρακτικές και στην υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων σχετικά με τα φύλα και τις διακρίσεις.

Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΓΩΓΑΚΗ ΗΛΙΑΝΝΑ

 

 

Τα σχέδια δράσης που εκπονεί η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2022-2023:

1ο Σχέδιο Δράσης: Πρασινίζουμε την αυλή του νηπιαγωγείου μας.

Στόχος Βελτίωσης: Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τα παιδιά να εμπεδώσουν έννοιες σχετικές με την Διατροφή, την Υγεία, το Περιβάλλον, την  Αειφορία και την Γεωργική δραστηριότητα μέσω του σχεδιασμού και της δημιοργίας σχολικού κήπου καθώς και  της ανάπτυξης βιωματικών εκπαιδευτικών δράσεων σ’ αυτόν. Κατά την διάρκεια των μαθημάτων θα αναπτύσσονται παράλληλα συνθήκες για την αλληλεπίδραση και συνεργασία μεταξύ των παιδιών με κοινό πεδίο τον κήπο που τους δίνει τροφή & γνώση.

Άξονας: Διδασκαλία, μάθηση και αξιολόγηση
Συντονιστής Δράσης: ΜΑΣΤΟΡΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
2ο Σχέδιο Δράσης: Πρώτες βοήθειες στο Νηπιαγωγείο.

Στόχος Βελτίωσης:Η γνώση πρώτων βοηθειών είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων και ειδικά των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό συμβαίνει διότι  στα σχολεία τα ατυχήματα είναι ένα πολύ τακτικό φαινόμενο, με απρόβλεπτες, συχνά, προεκτάσεις.   Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί της σχολικής μας μονάδας  έχουν επιμορφωθεί στα ζητήματα πρώτων βοηθειών, χωρίς όμως να είναι έτοιμοι  στον βαθμό που απαιτείται, ενώ λίγοι δεν διαθέτουν κανενός είδους προετοιμασία για την περίπτωση ανάγκης.  Η ανάγκη επιμόρφωσης όσων δε διαθέτουν σχετική κατάρτιση είναι επιτακτική. Το ίδιο ισχύει και για όσους έχουν επιμορφωθεί παλαιότερα και πρέπει να επικαιροποιήσουν αυτές τους τις γνώσεις. Αν αυτό δε συμβεί, οι γνώσεις αυτές τείνουν να ξεχνιούνται ή να χρησιμοποιούνται με λανθασμένο τρόπο.

Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑΛήψη αρχείου

 

Τα σχέδια δράσης που εκπόνησε  η σχολική μονάδα κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 33 του ν.4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-2022:

1ο Σχέδιο Δράσης: Ενδοσχολική επιμόρφωση στη διαχείριση και λειτουργία της
ιστοσελίδας του σχολείου.
Στόχος Βελτίωσης:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών της πράξης.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΣΜΥΡΝΑΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ

2ο Σχέδιο Δράσης: Ενδοσχολική επιμόρφωση σε πρόγραμμα σχολικής
διαμεσολάβησης.
Στόχος Βελτίωσης:
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα και με γνώμονα τις επιμορφωτικές ανάγκες
των εκπαιδευτικών της πράξης.
Άξονας: Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις
Συντονιστής Δράσης: ΧΑΤΖΗΔΑΜΙΑΝΟΥ ΘΑΛΕΙΑ

https://blogs.sch.gr/1nipagmina/files/2022/10/year-2021-school-9510081-form-5-synopsis-2.pdf