Οργάνωση και λειτουργία υπαίθριας τάξης

Ένα από τα καινοτόμα προγράμματα που δουλέψαμε πριν λίγα χρόνια στα πλαίσια της αυτοαξιολόγησης της σχολικής μονάδας ήταν το σχέδιο δράσης με τίτλο “Οργάνωση και λειτουργία υπαίθριας τάξης”.  Είναι ένα πρόγραμμα που έχει ενσωματωθεί στον ετήσιο προγραμματισμό μας. Παρακάτω μπορείτε να δείτε κάποιες από τις δραστηριότητες μας.

Διαφάνεια75 Διαφάνεια81 Διαφάνεια87 Οι δραστηριότητες μας!
Διαφάνεια91 Διαφάνεια97 Διαφάνεια76 Διαφάνεια60
Διαφάνεια67 Διαφάνεια72 Διαφάνεια63 Διαφάνεια61
Διαφάνεια32 Διαφάνεια46 Διαφάνεια44 Διαφάνεια41
Διαφάνεια47 Διαφάνεια54 Διαφάνεια49 Διαφάνεια23
Διαφάνεια24 Διαφάνεια7 Διαφάνεια8 Διαφάνεια10
Διαφάνεια13 Διαφάνεια16 Διαφάνεια17 Διαφάνεια19