ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ (2) 2018

ΠΡΑΞΗ  2Η

Στη Βούλα και στο Γραφείο της Διεύθυνσης του 1ουΓΕΛ Βούλας, σήμερα Τετάρτη 17/10/2018 και ώρα 08:15 π.μ. συνήλθε σε σώμα, αφού πρώτα συγκροτήθηκε, η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την ανάδειξη ταξιδιωτικού γραφείου στο οποίο θα ανατεθεί η πραγματοποίηση της πενθήμερης Σχολικής  εκδρομής της Γ΄ τάξης, στην Κρήτη-Χανιά, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ.πρωτ.387/11-10-2018 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος που αναρτήθηκε, αποτελούμενη από:

1)Παναγιωτοπούλου Ευγενία, Διευθύντρια του Σχολείου, 2)Κεχράκο Νικόλαο, εκπαιδευτικό του Σχολείου και συνοδό,3) Ιατρίδου Θεανώ, εκπαιδευτικό του Σχολείου και συνοδό,4)τον Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων-Κηδεμόνων κ. Παπαδόπουλο Ξενοφώντα,5) την ταμία του Συλλόγου κ. Μιχαηλίδου Βίκη, 6)τις Προέδρους των Γ1, Γ2, Γ3, τμημάτων Βογιατζή Σοφία, Μινωπέτρου Αγγελική και Συγγρού Δήμητρα αντίστοιχα και 7) τον Πρόεδρο του Δεκαπενταμελούς Μαθητικού Συμβουλίου Μάξιμο Παναγή, καθώς και τα μέλη Νάστου Λυδία και Γκούρα Νικόλα.

Η επιτροπή, αρμόδια για την αξιολόγηση των  προσφορών, αφού εξέτασε ενδελεχώς αν οι προσφορές που υποβλήθηκαν πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί από το Σχολείο και αναγράφονταν στην πρόσκληση,

Α π ο φ ά σ ι σ ε

ομόφωνα την ανάθεση της πραγματοποίησης της πενθήμερης Σχολικής εκδρομής της Γ΄ τάξης στην Κρήτη, στο ταξιδιωτικό γραφείο “Manessis.”

Η προσφερόμενη τιμή ανά μαθητή ανέρχεται στα Διακόσια ενενήντα πέντε(295) ευρώ.

Η μετακίνηση θα πραγματοποιηθεί από 14 έως και 18/12/2018 ως εξής:

ΠΕΡΑΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ ακτοπλοϊκώς  και ΧΑΝΙΑ-ΑΘΗΝΑ αεροπορικώς.

Το ξενοδοχείο είναι το HOTELGALINISEAVIEW 5*, στην Αγία Μαρίνα Χανίων.

Τα ταξιδιωτικά γραφεία που υπέβαλαν επίσης προσφορές για την εκδρομή είναι:

1.Vlassopoulostravel με προσφερόμενη τιμή 309 ευρώ

2.IQ Holidays με προσφερόμενη τιμή 305 ευρώ

3.At.Holidays με προσφερόμενη τιμή 315 ευρώ και

4.OnLineHolidaysμε προσφερόμενη τιμή 299 ευρώ

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η πράξη αυτή και υπογράφεται.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ                                                  ΤΑ  ΜΕΛΗ

ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ