Σήμερα 12 Δεκεμβρίου 2014, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 12:30 στο γραφείο  του Δ/ντή του 1ου Γενικού Λυκείου Σπάρτης συνήλθε η επιτροπή που συγκροτήθηκε για να εξετάσει τις  οικονομικές προσφορές των ταξιδιωτικών γραφείων για την ημερήσια εκδρομή της Β΄ τάξης του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης στην Αθήνα.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν ο Υποδιευθυντής του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης Τραγάς Κυριάκος, ο Εκπαιδευτικός Παπατσίρος Απόστολος, ο πρόεδρος του συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου ΓΕΛ Σπάρτης κ. Μαρκουτσάς Ιωάννης και η μαθήτρια  Καχριμάνη Δήμητρα ως εκπρόσωπος των μαθητών της Β΄τάξης.

Κατατέθηκαν ταχυδρομικά 3 προσφορές από:

SKOYROS TOURS με τιμή 1272 ευρώ, AGGANIS TOURS  με τιμή 1083 ευρώ και από το ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΑΕ  με τιμή 1060 ευρώ.

 Μετά το άνοιγμα και την αξιολόγηση των προσφορών η επιτροπή αποφασίζει ομόφωνα  να επιλέξει το ΚΤΕΛ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, γιατί πληροί τις προϋποθέσεις της πρόσκλησης ενδιαφέροντος  και μειοδοτεί.

Για τον λόγo αυτό συντάχθηκε η παρούσα πράξη και υπογράφεται ως ακολούθως.

 

 

Ο Πρόεδρος                                                              Τα μέλη

 

                                                                               Παπατσίρος Απόστολος

      Τραγάς Κυριάκος                                    Μαρκουτσάς Ιωάννης

                                                                             Καχριμάνη  Δήμητρα