Από τον Σεπτέμβριο του 2017 λειτουργεί η νέα ιστοσελίδα του σχολείου μας στην παρακάτω διεύθυνση:

https://1gelkozani.edupage.org