1 Υπουργείο Παιδείας
2 Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας
3 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κοζάνης
4 1ο ΓΕΛ Κοζάνης
5 2ο ΓΕΛ Κοζάνης
6 3ο ΓΕΛ Κοζάνης
7 4ο ΓΕΛ Κοζάνης
8 Εσπερινό ΓΕΛ Κοζάνης
9 Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
10 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
11 Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής
12 Φωτόδενδρο
13 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία
14 Esos
15 Alfavita