11η συνάντηση – Πράσινη Πόλη

Ολοκλήρωση εργασιών. Προετοιμασία παρουσιάσεων. Την πρώτη βδομάδα μετά τα Χριστούγεννα,  ολοκλήρωση παρουσιάσεων, πρόβα Την δεύτερη βδομάδα παρουσιάσεις εργασιών. Χρήσιμες Διευθύνσεις http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/winning-cities/2012-vitoria-gasteiz/index.html

Διάβασε περισσότερα

10η συνάντηση – Παρατηρήσεις για τις εργασίες

ΟΜΑΔΑ Φυσικό Περιβάλλον Ι Να βάζετε σημείο στίξης κολλημένο στη λέξη και το κενό να ακολουθεί. Π.χ. κάνουν ακόμα περισσότερα  .   Μέρα με τη μέρα ,χρόνο  –Λάθος κάνουν ακόμα περισσότερα. Μέρα με τη μέρα, χρόνο –Σωστό Γράψτε πιο συνεκτικά τα εισαγωγικά κείμενα. Στην πρώτη έρευνα ένα ποσοστό των πολιτών χρησιμοποιεί …

Διάβασε περισσότερα

8η – 9η συνάντηση

1ο Μέρος. Ολοκλήρωση εργασιών. Συμπεράσματα. Συγγραφή εργασιών. 2ο μέρος Σχεδιασμός δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών. Προτάσεις για μία πιο πράσινη πόλη.

Διάβασε περισσότερα

7η συνάντηση τμήματος – Καλαμπάκα, Πράσινη Πόλη

Οι ομάδες της Ανακύκλωσης επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, δημιουργούν γραφήματα και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους. Προβληματίζονται για πιθανές δράσεις ευαισθητοποίησης σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά. Επίσης ασχολούνται με την κομποστοποίηση. Πιο Αναλυτικά: Ομάδα Ανακύκλωση 1: 2 άτομα με ερωτηματολόγιο 2 άτομα με επεξεργασία κειμένου σχετικού με τα …

Διάβασε περισσότερα

5η-6η συνάντηση

Απολογισμός ομάδων στην ολομέλεια. Συνέχιση έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων. Ολοκλήρωση πρώτης φάσης σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στην πόλη της Καλαμπάκας. Συγγραφή 1ου μέρους εργασίας. Χρήσιμες διευθύνσεις http://www.electrocycle.gr http://www.afis.gr/ http://www.minenv.gr/5/53/g5303_bikes.htm – Ποδήλατο στις πόλεις http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/articles/recycle.php

Διάβασε περισσότερα

3η&4η συνάντηση τμήματος «Καλαμπάκα, Πράσινη πόλη»

Οι ομάδες ερευνούν και συγκεντρώνουν υλικό για επεξεργασία. Ετοιμάζουν τα ερωτηματολόγια για δημοσκόπηση, βρίσκουν τους αρμόδιους ανθρώπους με τους οποίους θα επικοινωνήσουν, μεταβαίνουν στο πεδίο έρευνας.

Διάβασε περισσότερα

Ομάδες – Ερευνητικά Ερωτήματα- Υποερωτήματα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ Το τμήμα έχει χωριστεί σε 4 ομάδες. Οι ομάδες ανά δύο έχουν αναλάβει υποθέματα ενός κοινού θέματος με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ανταλλάσουν απόψεις και να συνεργάζονται πιο στενά σε σχέση με τις άλλες δύο ομάδες. Το δύο …

Διάβασε περισσότερα

2η συνάντηση ολομέλειας – Πράσινη πόλη

Οι ομάδες αναλύουν το θέμα τους και καταγράφουν ερευνητικά υποερωτήματα. Επιλέγουν δραστηριότητες για την απάντηση των υποερωτημάτων. Χρονοπρογραμματίζουν τις δραστηριότητες. Συμπηρώνουν ημερολόγιο ομάδας και προσωπικο ημερολόγιο.

Διάβασε περισσότερα

1η Συνάντηση της ολομέλειας «Καλαμπάκα, Πράσινη Πόλη»

Γνωριμία με τους μαθητές. Πρώτος χωρισμός σε ομάδες με βάση τις παρέες. Προβολή οπτικοακουστικού υλικού σχολειών και του τραγουδιού Earth. Συζήτηση καταιγισμός ιδεών πάνω στο θέμα. Υποθέματα, Υποερωτήματα Συζήτηση για τις ομάδες, τη συλλογικότητα και χωρισμός με βάση την παρέα, τους βαθμούς, την δυνατότητα διάθεσης φορητού υπολογιστή σε κάθε ομάδα. Περιγραφή δραστηριοτήτων – εργασιών …

Διάβασε περισσότερα

1η συνάντηση ολομέλειας

Α. Πρώτη Φάση: Γενικός Προγραμματισμός στην Ολομέλεια του Τμήματος Ρόλος εκπαιδευτικού: Προετοιμάζει τους μαθητές ψυχολογικά για ομαδική διερεύνηση, δημιουργεί ή/και διευρύνει τα ενδιαφέροντα των μαθητών για τη διερεύνηση θεμάτων, διευκολύνει την πρώτη ενημέρωση μαθητών επί του θέματος και συνδιαμορφώνει μαζί τους τον σκοπό και τις διαστάσεις του θέματος και τα …

Διάβασε περισσότερα