Η λαϊκή σοφία μέσα από γνωμικά και παροιμίες – Αρχαίοι Έλληνες

ΑΝΘΡΩΠΟΣ Πάντων χρημάτων μέτρον άνθρωπος. (Πλάτων, 427-347 π. Χ., Φιλόσοφος) μτφρσ: για όλα τα πράγματα ο άνθρωπος είναι το μέτρο Πολέμιον ανθρώποις αυτοί εαυτοίς. (Ανάχαρσις, 6ος π. Χ. αιών, Σκύθης ηγεμόνας & φιλόσοφος) μτφρσ: ο εχθρός του ανθρώπου είναι ο ίδιος εαυτός του

Διάβασε περισσότερα

Η λαϊκή σοφία μέσα από γνωμικά και παροιμίες

Εισαγωγή Γνωμικό είναι μια εύστοχα και επιγραμματικά διατυπωμένη κρίση για μια γενική αλήθεια, τρόπο συμπεριφοράς ή βασική αρχή που την επικαλούμαστε για να προσδώσουμε κύρος, αξιοπιστία και γλαφυρότητα στο λόγο. Ο όρος «Γνωμικό» είναι γενικός και περιλαμβάνει ρήσεις από γνωστές (συνήθως) προσωπικότητες, εκκλησιαστικά ρητά, φράσεις από λογοτεχνικά κείμενα, επιγράμματα ευφυολογήματα, …

Διάβασε περισσότερα