Ερευνητική Εργασία: Ηλεκτρονική εφημερίδα σχολείου

Μέσα από αυτή την ανάρτηση θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της εργασίας και θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματά της. Παραδοτέα: Ο ιστότοπος της σχολικής πένας και η παρουσίαση της εργασίας. Η εργασία παρουσιάστηκε στους μαθητές του σχολείου στις 26/4/2013. Χρονοδιάγραμμα Απριλίου –> 1/4/2013: Επεξεργασία θεμάτων, 8/4/2013: Επεξεργασία, Δημοσίευση στην Εφημερίδα, 15/4/2013: Προετοιμασία …

Διάβασε περισσότερα