Ερευνητική εργασία για το Διαδίκτυο – Παραδοτέα

Οι τεχνολογίες του διαδικτύου, Η σωστή τους χρήση και οι παγίδες που κρύβουν 1η Ομάδα 2η Ομάδα 3η Ομάδα 4η Ομάδα Όλα τα παραδοτέα σε ένα αρχείο. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ_2012Β_Α

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – Τελικές Συναντήσεις 8η – 9η

Στις 2 ή 3 συναντήσεις από τις 27 Απριλίου εώς τις 17 Μαϊού οι ομάδες Διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους από τη δημοσκόπηση Συμπληρώνουν την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση της ομάδας Ολοκληρώνουν το γραπτό κείμενο και την παρουσίαση της εργασίας Παρουσιάζουν της εργασία τους Ένας σχεδιασμός των περιεχομένων των παραδοτέων θα …

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 6η, 7η συνάντηση Ολομέλειας

6η  συνάντηση Ολομέλειας Ολοκλήρωση ερωτηματολογιου για την Κοινωνική Δικτύωση, ενσωμάτωσή του στην εργασία, εκτύπωση ερωτηματολογίου και παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων στο Excel. Erotimatologio_internet 7η συνάντηση Ολομέλειας Επεξεργασία ερωτηματολογίων, Εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 3η, 4η, 5η συνάντηση Ολομέλειας

3η συνάντηση Ολομέλειας (2/3/2012) Ολοκλήρωση εισαγωγής για τον Παγκόσμιο Ιστό, την προσφορά του στην παροχή ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στη γνώση. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων – Εργασιών 27/1 & 24/2: Οργάνωση σε ομάδες, Συζήτηση, Καταγραφή ερευνητικών ερωτημάτων 2/3: Εισαγωγή για το διαδίκτυο, Πως λειτουργεί ο παγκόσμιος ιστός και ποια η συμβολή του …

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 1η και 2η συνάντηση Ολομέλειας

Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών πάνω στο θέμα. Διερεύνηση διαστάσεων του θέματος. Προβληματισμός συζήτηση για τις διαστάσεις του θέματος και δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων. Επιλογή των διαστάσεων του θέματος που θα ερευνηθούν σε βάθος. Συζήτηση για τις ομάδες, τη συλλογικότητα, την δημιουργηκότητα. Χωρισμός σε ομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών αλλά και …

Διάβασε περισσότερα