Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί – παραδοτέα

Ερευνητική εργασία, 2011-2012, A τετράμηνο, Α΄Λυκείου Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Μικρόβια (Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά (Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Ζώα(Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένοι Άνθρωποι(Κείμενο – Παρουσίαση)

Διάβασε περισσότερα