Γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί – παραδοτέα

Ερευνητική εργασία, 2011-2012, A τετράμηνο, Α΄Λυκείου Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Μικρόβια (Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Φυτά (Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένα Ζώα(Κείμενο – Παρουσίαση) Ομάδα Γενετικά Τροποποιημένοι Άνθρωποι(Κείμενο – Παρουσίαση)

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για το Διαδίκτυο – Παραδοτέα

Οι τεχνολογίες του διαδικτύου, Η σωστή τους χρήση και οι παγίδες που κρύβουν 1η Ομάδα 2η Ομάδα 3η Ομάδα 4η Ομάδα Όλα τα παραδοτέα σε ένα αρχείο. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ_2012Β_Α

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – Τελικές Συναντήσεις 8η – 9η

Στις 2 ή 3 συναντήσεις από τις 27 Απριλίου εώς τις 17 Μαϊού οι ομάδες Διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους από τη δημοσκόπηση Συμπληρώνουν την αυτοαξιολόγηση και την αξιολόγηση της ομάδας Ολοκληρώνουν το γραπτό κείμενο και την παρουσίαση της εργασίας Παρουσιάζουν της εργασία τους Ένας σχεδιασμός των περιεχομένων των παραδοτέων θα …

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 6η, 7η συνάντηση Ολομέλειας

6η  συνάντηση Ολομέλειας Ολοκλήρωση ερωτηματολογιου για την Κοινωνική Δικτύωση, ενσωμάτωσή του στην εργασία, εκτύπωση ερωτηματολογίου και παράδειγμα επεξεργασίας δεδομένων στο Excel. Erotimatologio_internet 7η συνάντηση Ολομέλειας Επεξεργασία ερωτηματολογίων, Εξαγωγή συμπερασμάτων.

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 3η, 4η, 5η συνάντηση Ολομέλειας

3η συνάντηση Ολομέλειας (2/3/2012) Ολοκλήρωση εισαγωγής για τον Παγκόσμιο Ιστό, την προσφορά του στην παροχή ίσων ευκαιριών για πρόσβαση στη γνώση. Προγραμματισμός Δραστηριοτήτων – Εργασιών 27/1 & 24/2: Οργάνωση σε ομάδες, Συζήτηση, Καταγραφή ερευνητικών ερωτημάτων 2/3: Εισαγωγή για το διαδίκτυο, Πως λειτουργεί ο παγκόσμιος ιστός και ποια η συμβολή του …

Διάβασε περισσότερα

Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 1η και 2η συνάντηση Ολομέλειας

Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών πάνω στο θέμα. Διερεύνηση διαστάσεων του θέματος. Προβληματισμός συζήτηση για τις διαστάσεις του θέματος και δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων. Επιλογή των διαστάσεων του θέματος που θα ερευνηθούν σε βάθος. Συζήτηση για τις ομάδες, τη συλλογικότητα, την δημιουργηκότητα. Χωρισμός σε ομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών αλλά και …

Διάβασε περισσότερα

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ ΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ, ΚΑΙ ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΑΚΟΜΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

Αυτός ήταν ο τίτλος ερευνητικής εργασίας που πραγματοποίησαν μαθητές της Α΄ τάξης του γενικού λυκείου Καλαμπάκας στα πλαίσια του αντίστοιχου μαθήματός του νέου προγράμματος σπουδών. Δουλεύοντας σε ομάδες ο μαθητές προσπάθησαν μέσα από διάφορες δραστηριότητες να μελετήσουν της αξία του φυσικού περιβάλλοντος στη ζωή μας και τη σημασία της ανακύκλωσης …

Διάβασε περισσότερα

12η και 13 συνάντηση – Παρουσίαση Αξιολόγηση – Παραδοτέα

Δημιουργία παρουσιάσεων. Παράδοση εργασιών. Παρουσίαση στην ολομέλεια, κριτική και αξιολόγηση. Παιδιά παραθέτω κάποιες σκέψεις για βελτίωση των παρουσιάσεων. Για την ανακύκλωση: Να σβήσουν τα κενά στην αρχή των προτάσεων για να εμφανίζονται οι κουκκίδες. Να προστεθεί ο περιοδικός πίνακας και να δειχτεί ποια στοιχεία υπάρχουν στις ηλεκτρικές συσκευές και επιβαρύνουν …

Διάβασε περισσότερα