Μαθηματικά Γ’ Λυκείου – Άσκηση με ακρότατα συνάρτησης

Η εύρεση των ακρότατων μιας συνάρτησης και η εφαρμογή τους στο πρόβλημα της μεταφοράς ενός επίπλου σε ένα διάδρομο. Η χρήση του Geogebra για την γραφική απεικόνιση του προβλήματος. (Περισσότερες πληροφορίες Αγριόγηδος Κωνσταντίνος).

Το πρόβλημα του επίπλου -Ακρότατα -Geogebra

Αφήστε μια απάντηση