Ερευνητική εργασία για Διαδίκτυο – 1η και 2η συνάντηση Ολομέλειας

Συζήτηση, καταιγισμός ιδεών πάνω στο θέμα. Διερεύνηση διαστάσεων του θέματος.

Προβληματισμός συζήτηση για τις διαστάσεις του θέματος και δημιουργία ερευνητικών ερωτημάτων.

Επιλογή των διαστάσεων του θέματος που θα ερευνηθούν σε βάθος.

Συζήτηση για τις ομάδες, τη συλλογικότητα, την δημιουργηκότητα. Χωρισμός σε ομάδες με βάση τις προτιμήσεις των μαθητών αλλά και την κατανομή των μαθητών με βάση το φύλο, τη βαθμολογία τους, την ύπαρξη Η/Υ σε κάθε ομάδα.

Περεταίρω ανάλυση των διαστάσεων του θέματος. Δημιουργία υποερωτημάτων και περιγραφή δραστηριοτήτων – εργασιών που θα απαντήσουν στα ερωτήματα. Πιθανές πηγές, Δημοσκοπήσεις, Δράσεις, Συνεντεύξεις, Περιράματα κ.α.

Χρονοπρογραμματισμός εργασιών στις εβδομάδες του τετραμήνου.

Συμπηρώνουν ημερολόγιο ομάδας και προσωπικο ημερολόγιο.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός είναι οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα τις τεχνολογίες του διαδικτύου τόσο από τεχνικής άποψης όσο και από τη μεριά της σωστής χρήσης.
Μέσα από δραστηριότητες θα έρθουν σε επαφή με τρόπο που προάγει την σωστή τους χρήση τις τεχνολογίες του Παγκόσμιου Ιστού, των Wikis, των Ιστολογίων της Κοινωνικής Δικτύωσης, των Ηλεκτρονικών Διαδικτυακών Παιχνιδιών, των Τηλευπηρεσιών και του Ηλεκτρονικού εμπορίου.
Για κάθε μία από τις τεχνολογίες αυτές θα διερευνήσουν τις πιθανές παγίδες που κρύβονται  και πως μπορούν να προφυλαχτούν.
Επίσης θα ερευνήσουν και μελλοντικές τεχνολογίες που ή βρίσκονται στην αρχή τους ή ακούγεται ότι αναπτύσσονται στα ερευνητικά κέντα.

Ομάδες:

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΠΑΛΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΤΣΙΚΕΛΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

ΚΟΚΚΟΒΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, ΜΕΣΙΑΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΜΠΑΤΑΝΙΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, ΣΚΑΡΛΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΤΑΜΠΟΥΡΑ ΕΛΕΝΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, ΜΠΑΟΥΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ

ΦΟΥΦΙΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, ΜΠΕΝΤΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΝΤΑΣΙΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΜΑΝΟΥ ΧΑΙΔΩ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Αφήστε μια απάντηση