Υλικό για τις διερευνητικές εργασίες

Οι ερευνητικές εργασίες στο Νέο Λύκειο τελικό

Επιλογή θεμάτων διερευνητικών εργασιών

Αυτοαξιολόγηση – Αξιολόγηση Ομάδας

Ανατροφοδότηση μαθητών

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Σκέψεις για την οργάνωση υλικού διερευνητικών εργασιών

Αφήστε μια απάντηση