12η και 13 συνάντηση – Παρουσίαση Αξιολόγηση – Παραδοτέα

Δημιουργία παρουσιάσεων. Παράδοση εργασιών. Παρουσίαση στην ολομέλεια, κριτική και αξιολόγηση.
Παιδιά παραθέτω κάποιες σκέψεις για βελτίωση των παρουσιάσεων.
Για την ανακύκλωση:
Να σβήσουν τα κενά στην αρχή των προτάσεων για να εμφανίζονται οι κουκκίδες.

Να προστεθεί ο περιοδικός πίνακας και να δειχτεί ποια στοιχεία υπάρχουν στις ηλεκτρικές συσκευές και επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Ανακύκλωση (παρουσίαση) – Πράσινη πόλη 2011ΑΑ (κείμενο)

Για το φυσικό περιβάλλον
Κάποιο λογοτεχνικό κείμενο αν θέλετε μπορείτε να προσθέσετε.

φυσικό_περιβάλλον (παρουσίαση) – Ανακύκλωση 2011ΑΑ (κείμενο)

Γενικά:

Να μιλάμε καθαρά και δυνατά. Να προσπαθήσουμε να έχουμε μελετήσει καλά τις εργασίες για να  μην τα διαβάζουμε όλα από μέσα και να μπορούμε να απαντούμε σε ερωτήσεις.

Καλή επιτυχία

Ένα ηλεκτρονικό βιβλίο με τις εργασίες: Πράσινη Πόλη

Αφήστε μια απάντηση