10η συνάντηση – Παρατηρήσεις για τις εργασίες

ΟΜΑΔΑ Φυσικό Περιβάλλον Ι

Να βάζετε σημείο στίξης κολλημένο στη λέξη και το κενό να ακολουθεί. Π.χ.

κάνουν ακόμα περισσότερα  .   Μέρα με τη μέρα ,χρόνο  –Λάθος

κάνουν ακόμα περισσότερα. Μέρα με τη μέρα, χρόνο –Σωστό

Γράψτε πιο συνεκτικά τα εισαγωγικά κείμενα.

Στην πρώτη έρευνα ένα ποσοστό των πολιτών χρησιμοποιεί άσκοπα το αυτοκίνητό του. Δεν είναι και μικρό: 15%. Τονίστε το αυτό στα συμπεράσματά σας. Για αυτούς αλλά και για αυτούς που απάντησαν «μερικές φορές» 9%, θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια να μεταπειστούν. Πως;

Λείπει το κομμάτι για το νερό. Μου δώσατε προφανώς προηγούμενη έκδοση.

Κάντε μαζί με την δεύτερη ομάδα προτάσεις για την προστασία και αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος της πόλης.

Ομάδα φυσικό περιβάλλον 2

Παιδιά επεξεργαστείτε τα εισαγωγικά κείμενα και βρείτε αν υπάρχουν αναφορές για το φυσικό περιβάλλον στα λογοτεχνικά κείμενα που κάνετε στο σχολείο. Ρωτείστε και του φιλολόγους σας.

Εισάγετε τις φωτογραφίες που έχετε βρει και δικαιολογείστε τα συμπεράσματα σας με  αποδείξεις.

Μελετείστε πηγές σχετικά με «πράσινες πόλεις της Ευρώπης» και κάντε λογικές και όσο γίνεται ποιο υλοποιήσιμες προτάσεις βελτίωσης της κατάστασης.

Η Ομάδα ανακύκλωση 1

Να επεξεργαστεί το εισαγωγικό κείμενο. Να δοθεί έμφαση στους λόγους που χρειάζεται η ανακύκλωση και να συνδεθεί το θέμα με τον καταναλωτισμό. Να περιγράψει τη διαδικασία της ανακύκλωσης στην Πόλη.

Να αναφερθεί στα συμπεράσματα της δημοσκόπησης του σχολείου, για τις ερωτήσεις που την αφορούν.

Να ενσωματώσει την εργασία για την κομποστοποίηση.

Να κάνει προτάσεις για την ενημέρωση και βελτίωσης της διαδικασίας της ανακύκλωσης.

Η Ομάδα ανακύκλωση 2

Να επεξεργαστούν τα εισαγωγικά κείμενα και να επικεντρωθεί στα χημικά στοιχεία που υπάρχουν στις ηλεκτρικές συσκευές και στα προβλήματα που προκαλούν όταν συσσωρεύονται στο έδαφος.

Να αναφερθούν στη διαδικασία ανακύκλωσης ηλεκτρικών συσκευών.

Να περιγράψουν τη συμμετοχή τους στη διαδικασία ενημέρωσης.

Να βγάλουν συμπεράσματα από τη δημοσκόπηση που κάνανε και να προτείνουν λύσεις για την ενημέρωση του κόσμου και την αναβάθμιση της διαδικασίας ηλεκτρικών συσκευών.


Αφήστε μια απάντηση