8η – 9η συνάντηση

1ο Μέρος.

Ολοκλήρωση εργασιών. Συμπεράσματα. Συγγραφή εργασιών.

2ο μέρος

Σχεδιασμός δράσεων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών και των μαθητών.

Προτάσεις για μία πιο πράσινη πόλη.

Αφήστε μια απάντηση