7η συνάντηση τμήματος – Καλαμπάκα, Πράσινη Πόλη

Οι ομάδες της Ανακύκλωσης επεξεργάζονται τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων, δημιουργούν γραφήματα και καταγράφουν τα συμπεράσματά τους. Προβληματίζονται για πιθανές δράσεις ευαισθητοποίησης σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι αρνητικά.
Επίσης ασχολούνται με την κομποστοποίηση.
Πιο Αναλυτικά:
Ομάδα Ανακύκλωση 1:
2 άτομα με ερωτηματολόγιο
2 άτομα με επεξεργασία κειμένου σχετικού με τα ερευνητικά ερωτήματα, Σύνθεση εμπειριών και εικόνων από την συνέντευξη.
1 άτομο με κομποστοποίηση
Όλοι μαζί συμπεράσματα
Επόμενο μάθημα προτάσεις για βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας.

Ομάδα Ανακύκλωση 2:
2 άτομα με επεξεργασία των ερευνητικών ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί
2 άτομα: ανακύκλωση μελανιών, αυτοκινήτων, βλαβερές ουσίες και ποιοι οι χημικοί τύποι, Εμπειρίες από τη συμμετοχή στη διαδικασία ανακύκλωση.
Όλοι μαζί συμπεράσματα
Επόμενο μάθημα προτάσεις για βελτίωση της υπάρχουσας διαδικασίας.

Η ομάδα Φυσικό περιβάλλον 1 προβληματίζεται, ολοκληρώνει το πρώτος μέρος της εργασίας σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στην Καλαμπάκα, την ποιότητα του νερού και σχεδιάζει κινήσεις, προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθεί η υπάρχουσα κατάσταση.
2 άτομα με την σύνθεση των κειμένων που απαντούν στα εισαγωγικά ερευνητικά ερωτήματα π.χ. Αξία φυσικού περιβάλλοντος, τι είναι το φυσικό περιβάλλον κ.α.
2 άτομα με το θέμα του νερού, αιτίες μόλυνσης, πληροφορίες για τη χημική ανάλυση

Η ομάδα Φυσικό περιβάλλον 2 ολοκληρώνει την παρουσίαση με την αντιπαράθεση εικόνων φυσικής ομορφιάς της πόλης της Καλαμπάκας και εικόνων υποβάθμισης λόγω της ανθρώπινης παρέμβασης.
2 άτομα με την ολοκλήρωση της παρουσίασης με μουσική, κίνηση και κατάλληλα κείμενα ευαισθητοποίησης.
1 άτομο με συγγραφή κειμένου για την αξία του φυσικού περιβάλλοντος, με τις φωτογραφίες της προαναφερόμενης παρουσίασης.
2 άτομα καταγράφουν τα συμπεράσματα από τις εικόνες που τραβήχτηκαν.
Συζήτηση όλοι μαζί για την πορεία της ομάδας, ενοποίήση τμημάτων εργασίας, ασφαλής αποθήκευση

Ιδέες για τη συνέχεια:
Ένα βίντεο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από κάθε ομάδα
Δημιουργία ενημερωτικού φυλλαδίου
Χάρτης Ανακύκλωσης της Καλαμπάκας.

Αφήστε μια απάντηση