5η-6η συνάντηση

Απολογισμός ομάδων στην ολομέλεια. Συνέχιση έρευνας και επεξεργασίας δεδομένων.
Ολοκλήρωση πρώτης φάσης σχετικά με την υπάρχουσα κατάσταση στην πόλη της Καλαμπάκας. Συγγραφή 1ου μέρους εργασίας.

Χρήσιμες διευθύνσεις
http://www.electrocycle.gr
http://www.afis.gr/
http://www.minenv.gr/5/53/g5303_bikes.htm – Ποδήλατο στις πόλεις
http://dide.ilei.sch.gr/keplinet/articles/recycle.php

Αφήστε μια απάντηση