2η συνάντηση ολομέλειας – Πράσινη πόλη

  1. Οι ομάδες αναλύουν το θέμα τους και καταγράφουν ερευνητικά υποερωτήματα.
  2. Επιλέγουν δραστηριότητες για την απάντηση των υποερωτημάτων.
  3. Χρονοπρογραμματίζουν τις δραστηριότητες.
  4. Συμπηρώνουν ημερολόγιο ομάδας και προσωπικο ημερολόγιο.

Αφήστε μια απάντηση